בגני הילדים באפרת מאמינים כי אקלים גן מיטבי, עידוד משחק ותרגול, הם המורים הטובים ביותר.
צוותי החינוך שלנו, קולטים בהתרגשות ובשמחה את אוצרכם, ומטפחים באהבה כל ילד וכל ילדה.
אנו גאים מאוד בגננות ובסייעות וחשים כי התברכנו וזכינו באיכות נדירה של כוח אדם אכפתי ומסור. המוכן תמיד ללמוד, להתפתח ולהתחדש בדרכי למידה וחשיבה.

הלימודים אינם מתחילים בכיתה א'.
בנכם/בתכם הינו/ה אישיות מתפתחת ולומדת מרגע היוולדה וכל שלב נשען על קודמו.
יותר ויותר מכירים כיום בחשיבות הגן בהקניית מבני חשיבה יסודיים.

המושגים השונים בתחומי השפה, המתמטיקה, תחומי האומנות השונים כישורי חיים יהדות מדע ועוד  דורשים כלי חשיבה קודמים רבים.
הגן הוא מקום בו מונחים יסודות הבסיס לכללי חברה נכונים להעשרת מושגים ולצורות חשיבה מתפתחות.

מחלקת החינוך עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מפקחת משרד החינוך ומזמינה את ההורים לעין בתוכניות הליבה דרך אתר או"ח.