מידי שנה, המועצה מקיימת  טיול משתחררים מטורף של מטה הצעירים!
פרטים על הטיול יפורסמו קרוב למועד באתר המועצה, פייסבוק "מטה הצעירים" ובאפליקציה
טיול משתחררים