טופס לילדים בעלי רגישות למזון או בעיות בריאות אחרות

טופס למילוי על ידי הורים לילדים בעלי רגישות למזון או בעיות בריאות אחרות יש לצרף אישור אלרגולוג מלא וחתום. (מופיע באתר המועצה בטפסים אישור רופא)

פרטי הילד/ה

צירוף מסמכים רפואיים שיש בידכם

פרטים ליצירת קשר