פרטי המוסר

פרטי מקבל הכלב

פרטי הכלב

מין הכלב
מין הכלב (חובה) שדה חובה
האם הכלב מעורב?
האם הכלב מעורב? (חובה) שדה חובה
אנא ציין/י אם הכלב מעורב עם גזע מסוכן
אנא ציין/י אם הכלב מעורב עם גזע מסוכן
כגון: פיטבול/אמסטף/רוטווילר/דוגו ארגנטינאי. במידה והכלב מעורב עם גזע מסוכן הנך חייב באישור סירוס/עיקור!
Browser not supported
1. אני מצהיר שהכלב שברשותי הינו מגזע מסוכן או מעורב עם גזע מסוכן. 2. הגדר והחצר נעולות באופן המונע מהכלב לצאת מהם 3. הצבתי שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן" בכל כניסה לחצרים והגודל של כל אות לא פחות מ 5X5ס"מ. 4. אדאג לחסימת פה הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו אדם נוסף זולת הבעלים שגילו מתחת לגיל 18. 5. לא אתיר יציאתו של הכלב מהחצרים או את הימצאותו של הכלב ברשות הרבים אלא אם נתקיימו כל אלה: • הכלב מוחזק ע"י אדם שגילו מעל 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים. • הכלב מובל ברצועה שאינו יכול להשתחרר ממנה ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטר. • פיו של הכלב חסום בזמם. 6.לא אמכור ולא אמסור את הכלב לאחר, למעט למערכת הביטחון, לרופא וטרינר רשותי, או מכלאה שאישר.
מסורס
מסורס (חובה) שדה חובה

צירוף מסמכים והצהרה

ידוע לי כל עוד לא יירשם הכלב ע"י בעליו החדש בעיר מגוריו, ימשיך הכלב להיות רשום במרכז השבבים על שם המוסר
ידוע לי כל עוד לא יירשם הכלב ע"י בעליו החדש בעיר מגוריו, ימשיך הכלב להיות רשום במרכז השבבים על שם המוסר (חובה) שדה חובה
Browser not supported


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתר ברים – מזכירת אגף שפ"ע ב 02-9939340 או 
shefa@efrat.muni.il