טופס ערעור שיבוץ גנים

ממלא טופס זה מעוניין לערער על השיבוץ הנוכחי ולבקש שיבוץ חדש.

שכונה
שכונה (חובה) שדה חובה
שם השכונה המבוקשת
שם השכונה המבוקשת (חובה) שדה חובה
סיבת הבקשה
סיבת הבקשה (חובה) שדה חובה