בארץ ישראל הצומח והטבע התפתחו יחד עם האדם ועם שיטות החקלאות השונות אשר התקיימו בו כגון: חריש רדוד, שתילת כרמי זיתים וענבים ועוד.
באזור אפרת נשמרו שיטות מסורתית אלו בשטחים המעובדים ומרבדי פריחה יפים גדלים באזורים אלו.
בין המינים שיוצרים מרבדים אלו נמנים: ציפורנית מצרית, סביון אביבי, ורוניקה סורית וציפורני חתול
בתמונה מרבדי ציפורנית מצרית בנחל הפירים

1.jfif