חינוך לטבע עירוני!

במסגרת הסקר שהתחיל לפניי מספר חודשים יחד עם החברה להגנת הטבע והמשרד לאיכות הסביבה, נפגשנו היום נציגי המועצה בראשות המנכ"ל - יהודה שווייגר, מהנדס המועצה - משה בן אלישע, אחראי מערכות מחשוב גאוגרפיות ופרויקט טבע עירוני - ברק ורטהיימר, מנהל השפ"ע - אורי צדוק, סגנית מנהל החינוך - טלי מוסקל יחד עם כיתה ד מבית הספר המשלב בתמר וכיתה ו' מבית הספר עשה חיל לשאלות בנושאי תכנון ותפעול של הטבע העירוני והירוק ברחבי אפרת. הילדים העלו שאלות רבות, נושאים לבדיקה והצעות לייעול ולשיפור ברחבי אפרת ורעיונות לשמירה על הטבע העירוני.

היה מלמד ומחכים!

לשאלון טריוויה בנושא טבע עירוני

להשתתפות בתחרות הצילום של טבע עירוני נושאת פרסים