מידי קיץ, מציין מטה הצעירים את המעבר ממטה הנוער למטה הצעירים באירוע מיוחד.
תאריכי האירוע יפורסמו קרוב למועד באתר המועצה, בפייסבוק ובאפליקציה.
הרשמה תתבצע אצל רכזת שכבה יב'.