עו"ס לפי חוק הנוער טיפול והשגחה (פקיד סעד) מסייעת לילדים ובני נוער בסיכון ונוקטת בכל הפעולות על מנת להגן על שלומם וביטחונם הפיזי והנפשי. פועלת מתוקף סמכויות חוק הנוער טיפול והשגחה (1960) אך גם נדרשת להתערבות על בסיס חוקים נוספים אזרחיים ופליליים.

חובת הדיווח
חובת הדיווח נחקקה בשנת 1989 והינה סעיף בחוק העונשין. ע"פ סעיף 368ד לחוק העונשין : "היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה...".
לצורך דיווח או התייעצות ניתן לפנות ללימור פון בוקסברג, עובדת סוציאלית לפי חוק הנוער, בטל': 02993373, או 029939370. limor@efrat.muni.il
במקרה של חירום או בשעות שבהן המחלקה אינה פתוחה, יש ליצור קשר עם המשטרה 100 או עם המוקד הביטחוני אפרת 1700705000.