קהילה חסונה יודעת להתכונן בשגרה ולארגן את עצמה לקראת כל אתגר, לתפקד במהלך משבר ולחזור לשגרה באופן יעיל לאחריו. היחידה הקהילתית בשיתוף השרות הפסיכולוגי ומחלקת החינוך בונה הכשרות לצוותי החירום הטיפוליים. ההכשרות עוסקות בהתמודדות עם נפגעי חרדה, מסירת הודעה למשפחה, אובדן ושכול, טראומה ופוסט טראומה ועוד. בהכשרות אלו משתתפים צוות החירום הטיפולי- עו"סים, שפ"ח ואנשי מקצוע מתנדבים מהיישוב. מטרת צוות החירום הטיפולי להוות משאב להתמודדות עבור כל חברי הקהילה.