בני נוער מכיתות ט'-יב' מתנדבים במסגרות שונות כגון :עזרה פרטנית לילדים עם קושי מסויים או התנדבות במועדוניות ומרכזי למידה.
המעוניינים להתנדב בחונכות מוזמנים לייצור קשר עם המטה נוער