אביגיל מוסקוביץ
חברת מועצה
אלישבע סטולמן
חברת מועצה / ועדה
חיים שמל
גזבר המועצה