למועצה הדתית באפרת ישנו צוות מסור של מתנדבים אשר עומדים לרשות האבלים.
על מנת להקל על האבלים אנו מציעים לקבוע איש קשר מטעם המשפחה אשר יהיה בקשר עם חברה קדישא ויטפל בהסדרי הלוויה.


במידה והנפטר/ת נשוי/אה לתושב/ת אפרת, ניתן לרכוש חלקת קבר בחיים בצמוד לקבורת הנפטר/ת עבור בן/ת הזוג. במקרה זה יש להודיע לחברה קדישא על הרצון לרכוש קבר בחיים, על מנת להיערך לקבורה בהתאם.
(*כרוך בתשלום ע"פ תעריפי המוסד לביטוח לאומי).

לאתר בית העלמין לחצו כאן