כ"א אייר תשע"ח

‏‏‏‏06 מאי 2018

בס"ד                                                                                ‏

 

לכבוד

עודד רביבי                             -      ראש המועצה

                                          

שם תפקיד שם תפקיד

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                         

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  א', כ"ח אייר (13.5.18) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

19:30 – ועדת תכנון ובניה

20:00 -  ישיבת מועצה

 

נושאים:

  • תב"רים
  • עדכוני הנדסה
  • סטטוס פרויקט קר"מ
  • אישור מאזן המתנ"ס

 

20:30- הצגת נתוני הפשיעה באפרת ע"י ממ"ר חברון מוריס חן

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים