‏ג' סיון תשע"ד

‏1 מאי 2014

בס"ד                                                                                ‏

לכבוד

עודד רביבי                             -      ראש המועצה

                                          

שם תפקיד שם תפקיד

בקי אבנר

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                          

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"א בסיוון (9.6.14) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:30 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבת מועצה :

 

-        שילוט רחובות ומספרי בתים- בהמשך לישיבה הקודמת

 

-        סגירת חשבון בבנק הדואר

 

-        שצ"פ 140

 

-        בחירת נציג לאיגוד ערים לאיכות הסביבה- יעקב ארליך

 

-        הערכות לקיץ

 

-        סיכומי אירועים יישוביים- קהילתיים

 

-        לבקשת חבר המועצה אבי חדידה: העבודות בפארק הזית, איכלוס המעון החדש בזית, נושא בריכת המים בפארק הזית

 

             ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים