בס"ד      

 

לכבוד

עודד רביבי     -      ראש המועצה

 

בקי אבנר -   חברת מועצה               נעמה טל -   חברת   מועצה

מנחם שפיץ -   חבר   מועצה            מיכאל דהן-   חבר מועצה

דורון כהן -   חבר   מועצה                עו"ד עקיבא סילבצקי  -   יועץ משפטי

דובי שפלר -   חבר   מועצה             שרון הורביץ  -    גזבר המועצה

אבי חדידה -   חבר   מועצה             תמיר פוגל  -   מבקר המועצה

דבורה מלכי -   חברת מועצה            מנהלי מחלקות המועצה

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה 

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ד בטבת (5.1.15) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבה שלא מן המניין- לאישור תקציב 2015

 

בתום ישיבת התקציב- ישיבת מועצה

 

*עדכונים ועדת בקורת

*עדכונים ועדת קליטת עליה

*אישור המועצה למכירת קרוונים

*אישורי תב"ר

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים