לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,
הנדון: זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  א', ט"ו אלול (26.8.2018) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

  • 18:30 – הצגת מיזם יוניסטרים
  • 19:00 – ועדת תכנון ובניה
  • 19:30 -  ישיבת מועצה


הזדהות לקראת יום בחירות
הקצאות בתי כנסת
עדכוני גזברות
הצגת נתונים לפתיחת שנה
פתיחת חשבון בנק לבי"ס משלב בתמר
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים