בס"ד

‏‏13 ינואר 2022

‏י"א שבט תשפ"ב

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ב שבט 24.1.2022 בבית ספר "אלומים" רחוב הקציר 5 בשכונת הדגן.

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

  • המלצות וועדת הקצאות - מצ"ב פירוט
  • המלצות וועדת תחבורה - מצ"ב פירוט
  • אישור פרוטוקול אוקטובר 2021
  • מנהלת אזורי תעשייה אפרת וגוש עציון‏
  • הצטרפות לוועדת איכות הסביבה - תושב ג'ק ג'ייקובס מעוניין להצטרף לוועדת איכות הסביבה
  • תב"רים
  • עדכוני ראש המועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול