בס"ד  ‏ט"ו שבט תש"פ  ‏‏‏‏10 פברואר 2020

 

 

לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

שלום רב,

הנדון: זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ב שבט, 17.2.2020 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

  • 19:00 -   ועדת תכנון ובניה
  • 20:00 -   ישיבת מועצה:
     

דו"ח ביקורת לשנת 2018
עדכוני ועדת תנועה ותחבורה
מדיניות אכיפה
אישור חוקי עזר חדשים היטל ואגרת ביוב
נציגי משרד השיכון מציגים את התוכניות לעיטם
תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים