י"א טבת תשע"ז
‏09 ינואר 2017
בס"ד      ‏
   
לכבוד
עודד רביבי -  ראש המועצה
               
אורית סמואלס -   חברת מועצה   נעמה טל -   חברת   מועצה
מנחם שפיץ -   חבר   מועצה        מיכאל דהן -   חבר מועצה
דורון כהן -   חבר   מועצה             עו"ד עקיבא סילבצקי  -   יועץ משפטי
דובי שפלר -   חבר   מועצה          שרון הורביץ   גזבר המועצה
אבי חדידה -   חבר   מועצה          תמיר פוגל   מבקר המועצה
דבורה מלכי -   חברת מועצה        מנהלי מחלקות המועצה 
   

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ח טבת (16.1.17) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

19:00 – ועדת תכנון ובניה

20:00- ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב לשנת 2017

20:30 -  ישיבת מועצה מן המניין-
- אירועי 50 שנה להתיישבות בגוש עציון בבתי הספר
- עדכוני כח אדם
- המלצות לוועדת תנועה ותחבורה
- סיכום ראשוני של אירוע דקירה בדקל ג'

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.


בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים