בס"ד   ‏‏‏ט"ז סיון תש"ף   ‏‏08 יוני 2020


לכבוד:
עודד רביבי ראש המועצה

 

אבי חדידה - חבר מועצה                  אורית סמואלס - חברת מועצה

דובי שפלר - חבר מועצה                  מנחם שפיץ - חבר מועצה

תמר עמר - חברת מועצה                אברהם בן צבי - חבר מועצה

נאוה כץ - חברת מועצה                   עו"ד עקיבא סילבצקי - יועץ משפטי

צורי דותן - חבר מועצה                    שרון הורוביץ - גזבר המועצה

אפרת גנטק - חברת מועצה             תמיר פוגל - מבקר המועצה

זאב גרשינסקי - חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,
הנדון: זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ג סיון, 15.6.2020 מיקום הישיבה ישלח בהמשך.

על סדר היום:

19:30 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:
מועמדת לדירקטוריון - חכ"ל
הלוואה לתקציבי פיתוח
עדכון ארנונה לשנת 2020
דוח מבקר המועצה בנושא השירות הווטרינרי (מצ"ב דו"ח +פרוטוקול הועדה+ תגובת ראש המועצה)
דו"ח רו"ח משרד הפנים לשנת 2018 (מצ"ב דו"ח +פרוטוקול הועדה)
אישור פרוטוקול ינואר ופברואר 2020
עדכוני ראש המועצה
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים