‏ט' אדר תשפ"ג

‏‏‏‏‏‏‏2 מרץ 2023

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה 

 מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום ב', כ' אדר 13.3.2023  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

 • אישור פרוטוקלים 14.11, 12.12 ישיבת מועצה מן המנין.
 • נוהל הקצאת קרקעות – הקצאת מגרש 2602 – לעמותת ראשית דגנך.
 • הצבעה על נציג השר למועצה הדתית (חלף נציג הרב) – משה בניטה
 • הצעה שהועלתה מטעם חבר המליאה אברהם בן צבי)
 • הצעה לסדר היום – ביטול הקצאה לעמותת שירת התמר

(הצעה שהועלתה מטעם חבר המליאה אברהם בן צבי)

 • סיכום פעילות שנת 2022 בספריה הציבורית אפרת
 • סיכום אגף הביטחון לשנת 2022
 • הצגת תקציב מתנ"ס 2023
 • הענקת תעודות למורים שפרשו מבית הספר "עשה חיל"
 • אישור תב"רים
 • עדכוני ראש מועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,
 

         שרון הורביץ

גזבר ומ"מ מנכ"ל המועצה                                                                                             

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול