י' שבט תשע"ז
‏06 פברואר 2017
בס"ד      ‏
   
לכבוד
עודד רביבי     -      ראש המועצה
               
אורית סמואלס -   חברת מועצה    נעמה טל -  חברת   מועצה
מנחם שפיץ -   חבר   מועצה         מיכאל דהן -  חבר מועצה
דורון כהן -   חבר   מועצה              עו"ד עקיבא סילבצקי  -   יועץ משפטי
דובי שפלר -   חבר   מועצה           שרון הורביץ   גזבר המועצה
אבי חדידה -   חבר   מועצה           תמיר פוגל מבקר המועצה
דבורה מלכי -   חברת מועצה        מנהלי מחלקות המועצה 
   

שלום רב,

הנדון: זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ז שבט (13.2.17) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

19:00 – ועדת תכנון ובניה

20:00 -  ישיבת מועצה

- אירועי 50 שנה להתיישבות בגוש עציון בבתי הספר
- המלצות לוועדת תנועה ותחבורה
- הצגת מטה הוותיקים


ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים