שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב' , ח' אדר ב'    (10.3.14)    שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

20:00 -  ישיבת מועצה :

-        עדכון לגבי בג"ץ עיטם

 

-        עדכון לגבי התמר

 

-        מחלקת רווחה

 

-        דיווחים של חברי מועצה לגבי וועדות

 

-        ביקור מפקד אוגדת איו"ש

 

-        אישור פרויקטים

 

-        כתיבת נהלים

 

-        פערי תקציב גוש עציון

 

-        אישור פרוטוקול ועדת ביקורת

 

-        שינוי בנציג לאיגוד ערים לאיכות הסביבה

             ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

יהודה שוויגר

מנכ"ל המועצה

 

העתק: מנהלי מחלקות           

מר עוזי שניר – חבר מתרגמים