בס"ד                                                                ‏

 

לכבוד

עודד רביבי                       -      ראש המועצה

                                    

שם תפקיד שם תפקיד

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                          

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ג', י"ט כסלו (1.12.15) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבת מועצה :

 

-          מימון פחים מוטמנים

-          תבחינים

-          פריסת מבני ציבור גנ"י שכונת זית, תמר ודגן

-          אישור ועדת שמות

-          אישור חוק העזר- העמדת רכב וחנייתו

-          תיקון חוק העזר אספקת מים

-          אישורי תב"רים

-          אישור היטל שמירה 2016-2018

-          דיון על אפשרות בשינוי שיטת החיוב היטל שמירה

-          דיווח דוח רבעוני

-          אישור דוח ביקורת

-          ארנונה 2016

 

 

 

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים