בס"ד

‏‏י"ג שבט תשפ"א

‏‏‏‏‏‏‏26 ינואר 2021

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין לזכרו של מושה (מושקו) מושקוביץ, ביום  א', י"ח שבט , 31.1.21 שתתקיים באמצעות הזום בקישור: https://zoom.us/j/4797542601

 

 

על סדר היום:
 

20:00 -  

 

  • דברים לזכרו:

 

הרב שלמה ריסקין

עודד רביבי

ינון אחימן

רות גולן

אלי מזרחי

מנחם שפיץ

דובי שפלר

התייחסות חברי המועצה

 

  • דיון על אפשרויות הנצחה

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק:   בני המשפחה

מנהלי מחלקות

             מר עוזי שניר – חבר מתרגמים