בס"ד

‏י"ג סיון תשפ"א

‏‏‏‏‏‏‏24 מאי 2021

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ סיון  31.5.2021 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה (יש להיכנס דרך הכניסה המונגשת).

על סדר היום:

19:30 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

 

  • ישיבת שבות ישראל
  • ועדת שמות
  • שמות גינות ציבוריות
  • הצטרפות לועדת תנועה ותחבורה
  • ועדת הקצאות
  • הערכות לסקר מדידת נכסים
  • תב"רים
  • עדכוני ראש המועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

 מר עוזי שניר – חבר מתרגמים