בס"ד  ה' תמוז תשע"ט  08 יולי 2019
לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות
 

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ב תמוז, 15.7.2019 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

  • 19:00- ועדת תכנון ובניה
  • 20:00 - ישיבת מועצה:

פרידה מהמורה מאירה אלינסון והגננת מיכל פליישמן
מדיניות אכיפה
תלמוד תורה בשיטת זילברמן
אישור הלוואה קולטים סולאריים
אישור פרוטוקול מאי 2019
תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים