יו"ר הועדה: שרון הורביץ

משתתפים: 

  • עקביא סלבצקי
  • משה בן אלישע