יו"ר הועדה: יוסי שלוש

משתתפים: 

 

  • שרון הורביץ