יו"ר הועדה: יוסי שלוש

משתתפים: 

  • הראל טובי
  • שרון הורביץ