יו"ר הועדה: צורי דותן

משתתפים:

 • אבי חדידה
 • נעמית לוויט
 • חנוך וולפה
 • תמר עמישב
 • אוהד זימרן
 • אפי גורודצר
 • דורון כהן
 • אביטל מטלון
 • ליאור בדין
 • אורפז לוי 
 • גברי אסולין 
 • ישי בוני
 • אירית שרף
 • אבי קופון
 • שירה מרוויס מרילי 
 • תמר עמר
 • דינה מן 
 • חגית מוריה גיבור