יו"ר המועצה: אפרת גנטק

משתתםים:

  • יועץ משפטי: עו"ד עקביא סילבצקי
  • אורית סמואלס
  • נציג המחלקה לשירותים חברתיים
  • שרון הורביץ