יו"ר הועדה: דובי שפלר

משתתפים:

  • משה בן אלישע
  • תמר עמר
  • ליאורה רייזל
  • מיכה כץ
  • אבי קפון
  • דפני כהן
  • חגית מוריה גיבור