בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 5), התש"ף 2020, הותרה פתיחתם של עסקים הנמנים על רשימת תחומי העיסוק  המפורטת בתקנות אלו, בכפוף להגשת תצהיר בעל העסק אשר במסגרתו מתחייב בעל העסק כי מתקיימים בעסק כל התנאים הנדרשים בתקנות.
להלן הכללים המרכזיים של "התו הסגול" למעסיקים: 
כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו; שמירה על כללי היגיינה; 
הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים, סימון מרחק של 2 מטרים בין הלקוחות בקופה, מחיצה פיסית בין המוכר לקונה, עבודה במשמרות קבועות, שמירה על הגיינה וחיטוי באופן תדיר, הגבלה של מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ-2 לקוחות בו זמנית בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר יוכלו לשהות 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.
עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. 
הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.
התקנות המלאות מפורסמות באתר משרד הבריאות ובאחריות בעל העסק לקרוא ולהתעדכן

לאתר משרד האוצר 

למילוי טופס הצהרה לחץ