על מנת לקבל מידע על אבלים והלוויות של תושבי אפרת ניתן להצטרף לרשימת התפוצה של

"השתתפות בצער" במייל efrataeilutnotice@googlegroups.com 

או לעקוב אחרי פרסומים בפייסבוק המועצה הדתית