על מנת לקבל מידע על אבלים והלוויות של תושבי אפרת ניתן להצטרף לרשימת התפוצה של

"השתתפות בצער" במייל efrataveilutnotice@googlegroups.com

או לעקוב אחרי פרסומים בפייסבוק המועצה הדתית