הודעה לתושבים (מסירת מידע)

 

בישיבה בין ראש המועצה- עודד רביבי והנהלת מחוז משרד השיכון, עלו פערי הפיתוח של שכונת הדגן

ביחס לגינה מרכזית במגרש 3702 וכן להשלמות פיתוח גינות ציבוריות אחרות, מדרכות וכבישים.

 

אנו שמחים להודיעכם, כי המשרד יצא לפרסום מכרז בחודש הקרוב לביצוע הגינה הציבורית במגרש 3702 יחד עם השלמות הפיתוח של גינות ציבוריות אחרות עבור השלמת מעברי מדרגות בין כבישים לגבי

השלמות הפיתוח של כבישים ומדרכות.

המשרד מעוניין להעביר את תקציבי הביצוע לידי המועצה לביצוע עצמי.

המועצה, במטרה לקדם ככל האפשר את השלמת ביצועם, נענתה בעקרון בחיוב וביקשה לקבל לידיה

את אומדני העלויות ומרכיבי העבודה, כדי לאמת את הכללת כל העבודות הנדרשות לביצוע.

 

אנו מקווים, כי מהלך זה יעלה לפסים מעשיים, אשר יאפשר השלמות הפיתוח הנדרשות לשכונת הדגן

הכוללות: ריצוף מדרכות, ככרות ועצים לאורך רחובות, ריבוד אספלט, הסדרי תנועה ומיתון תנועה וכד'.