תפקידו של השירות הוטרינרי הוא לשמור על בריאות הציבור מפני סכנות ונזקים שמקורם בבעלי חיים או מתוצרתם (מזון מן החי). שמירה על בריאות הציבור משמעותה פיקוח על בריאות ורווחת בעלי החיים, פיקוח על יצור המזון, הובלת המזון, והחזקת המזון במהלך ההובלה והאחסנה בבתי העסק.בין פעילויות השירות הוטרינרי ניתן למצוא:

  •   מניעת הכנסה ליישוב של מזון לא מפוקח /באיכות ירודה או משטחי הרשות הפלסטינית, העלול לפגוע בבריאות הציבור.
  •  פיקוח תברואתי וטרינרי בבתי העסק העוסקים בייצור שיווק או מכירה של מזון מן החי: קייטרינג, מעדניות, אטליזים, מסעדות, בתי הארחה.                                            
  • פיקוח וטרינרי על מקומות החזקה וגידול של בעלי חיים: חיות משק, חוות רכיבה, פינות חי, תערוכות והפעלות שונות בעזרת בעלי חיים באפרת.                                   
  •  פיקוח כלבת ואכיפת החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים: מניעת כלבת, חיסונים נגד כלבת , טיפול בבעלי חיים משוטטים (בר ושל בעלים), טיפול בחיות עזובות פצועות, טיפול במטרדי בעלי חיים. הנפקת רשיונות להחזקת כלבים בתחום מועצת אפרת, טיפול בכלבים נושכים והמהווים סכנה לבריאות ושלום הציבור ועוד.

פעילות השירות הוטרינרי מעוגנת בחוקי המדינה ובחוקי העזר לאפרת. השירות הוטרינרי כפוף מקצועית לשירותים הוטרינרים במשרד החקלאות ונמצא בקשרי עבודה ושיתופי פעולה עם משרד החקלאות ומשרד הבריאות, רשות הטבע והגנים המשרד לאיכות הסביבה ועוד גופים ציבוריים רלוונטים.