המתנ"ס מפעיל צהרונים בכל מתחם בו נרשמים מספיק ילדים.
הצהרון מופעל בשיתוף פעולה מלא עם משרד התמ"ת.
ניתן להגיש בקשה לזכאות עבור החזר לאימהות עובדות במשרה מלאה, על פי פרסומי המתנ"ס.
שיבוץ הילדים בצהרונים נעשה לפי שיבוץ הילדים באזורי השיבוץ.

אתר המתנ"ס

אתר התמ"ת

 

 

Registration for Afternoon Preschool Care
 

The community center provides afternoon care in locations where enough children are enrolled.
Afternoon care operates in full cooperation with the Ministry of Industry, Trade and Labor.

Mothers who work full time can apply for reimbursement.
Placement in afternoon care facilities will be done according to placement in preschool.

 


The community center website

The Ministry of Industry, Trade and Labor