מועדי הרישום

הרישום לבתי הספר ולגני הילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט התשפ"א

(14 בינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).

חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.

יובהר, חובת הרישום לגני ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2

ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנת הלימודים תשפ"א חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"ב

אנא עדכנו את הכתובת בה תתגוררו בשנה"ל תשפ"ב בתעודת הזהות במשרד הפנים

תושבי אפרת הנרשמים דרך האתר והאתר אינו מזהה אותם כתושבים ירשמו דרך טופס תושבים חדשים.

רישום לתושבים המופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת לחצו כאן 
רישום לתושבים שעדיין אינם מופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת לחץ כאן 

 

בעקבות הנחיות משרד הבריאות אין קבלת קהל במועצה ולכן נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון02-99393301, במייל  batshevad@efrat.muni.il או באפליקציה. 

 

גילאי הרישום:

חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"א הם הילדים שנולדו בין התאריכים 


כיתה א' – התאריכים :   י' בטבת התשע"ה        -  1 בינואר 2015
                                  י"ט בטבת התשע"ו      - 31 בדצמבר 2015

גלאי 5 – התאריכים:      כ' בטבת התשע"ו         - 1 בינואר 2016
                                  ב בטבת התשע"ז         - 31 בדצמבר 2016

גילאי 4 – התאריכים:     ג' בטבת התשע"ז         - 1 בינואר 2017
                                  י"ג בטבת התשע"ח       - 31 בינואר 2017

גילאי 3 – התאריכים:    י"ד בטבת התשע"ח        - 1 בינואר 2018
                                 כ"ג בטבת התשע"ט        - 31 בדצמבר 2018


חריגי גיל הרך:
לתשומת לבכם החל משנת הלימודים התשפ"ב לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.
ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ 1.1.2019 עד 15.1.2019 (כולל)

 

שכר לימוד:

שכר הלימוד לגילאי 4 ו – 3 חוק חינוך חינם מתקיים משנת תשע"ה (חוק טרכטנברג).
המועצה תחייב את הורי גני הילדים באגרת תאונות אישיות ובתשלומי רשות של סל תרבות.
אם שכר הלימוד יעודכן על ידי משרד החינוך, ישתנה החיוב בהתאם לשינוי.