מועדי הרישום

הרישום לבתי הספר ולגני הילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ד יחל ביום שני א' בשבט התשפ"ג

(23 בינואר 2022) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב (12 פבואר 2023).

חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.

יובהר, חובת הרישום לגני ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט מטה

ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנת הלימודים תשפ"ג חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"ד

אנא עדכנו את הכתובת בה תתגוררו בשנה"ל תשפ"ד בתעודת הזהות במשרד הפנים

תושבי אפרת הנרשמים דרך האתר והאתר אינו מזהה אותם כתושבים ירשמו דרך טופס תושבים חדשים.

רישום לתושבים המופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת לחצו כאן 

רישום לתושבים שעדיין אינם מופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת לחץ כאן 

נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון02-99393301, במייל  hinuh@efrat.muni.il או באפליקציה. 

גילאי הרישום:

חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ד הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

כיתה א' – התאריכים :   ג' בטבת התשע"ז       -  1 בינואר 2017

                                   יג' בטבת התשע"ח    - 31 בדצמבר 2017

גלאי 5 – התאריכים:     י"ד' בטבת התשע"ח        - 1 בינואר 2018

                                   כ"ג בטבת התשע"ט       - 31 בדצמבר 2018

גילאי 4 – התאריכים:     כ"ד בטבת התשע"ט       - 1 בינואר 2019

                                ג בטבת התש"פ      - 31 בדצמבר  2019

גילאי 3 – התאריכים: ד בטבת התש"פ       - 1 בינואר 2020

                             ט"ז בטבת התשפ"א       - 31 בדצמבר 2020

חריגי גיל הרך:

לתשומת לבכם החל משנת הלימודים התשפ"ב לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.

ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ 1.1.2021 עד 15.1.2021 (כולל)

שכר לימוד:

שכר הלימוד לגילאי 4 ו – 3 חוק חינוך חינם מתקיים משנת תשע"ה (חוק טרכטנברג).

המועצה תחייב את הורי גני הילדים באגרת תאונות אישיות ובתשלומי רשות של סל תרבות.

אם שכר הלימוד יעודכן על ידי משרד החינוך, ישתנה החיוב בהתאם לשינוי.