הרשמה לבתי הספר התיכוניים מתבצעת דרך בתי הספר. 

ימי הכרות יערכו השנה בתאריכים הבאים: 

נווה שמואל - (באמצעות הזום) 

יום שלישי כ"א טבת 15.1 בשעה 20:00
יום שלישי ו שבט 19.1 בשעה 20:00

דרך אבות (באמצעות הזום)

יום רביעי ח' טבת  23.12 בשעה 20:00

קישור למפגש בזום:

https://edu-il.zoom.us/j/84145924191?pwd=QVBsZHoySlhqSlpEam51M3JMTFR3QT09

יום הכרות לאולפת בני עקיבא ראש צורים יתקיים בזום 
מפגש תלמידות יום ראשון כ"ו טבת 10.1 בשעה 10:00
יום רביעי כ"ט טבת 13.1 בשעה 10:00

מפגש הורים: יום שלישי ו בשבט 19.1 בשעה 20:00
יום ראשון י"א שבט 24.1 בשעה 20:00

הרשמה וקישורים דרך בית הספר 02-9933889