הצופים פורצים שבילים חדשים!
השנה שבט שובל יעסוק בנושא "ארץ ישראל" וכחלק מהעשייה הקהילתית ייצא שבט שובל לפריצת שביל חדש בארץ ישראל ובאפרת.
אתמול התקיים סיור שטח מקדים של גיא רכז תנועות הנוער עם מרכזי שבט שובל של הצופים הדתיים במורדות שכונת הדגן - לקראת פרויקט פריצת שבילים שנתי באזור.
אנו נמשיך לעדכן!הצופים בטיול