הנהלת חשבונות - אחראית על ניהול מערך החשבונות של הרשות בהתאם להנחיות. ריכוז, בדיקה ורישום של כל הפעולות הכספיות (הכנסות והוצאות) של המועצה,
הכנת דו"חות כספיים לגורמים חיצוניים אחת לרבעון, הכנת מאזנים שנתיים לביקורת משרד הפנים, הפקת דו"חות תקופתיים, עריכת ניתוחים כספיים-ניהוליים לנתונים וליתרות עבור מנהלי המחלקות ולחברי המועצה.


כמו-כן עוסקת המחלקה בכל הקשור להתקשרות כספית עם קבלנים ונותני שירותים, בכלל זה עריכה, מעקב וחידוש חוזים, וכמובן ביצוע תשלומים לספקים.
בנוסף לכך המחלקה מטפלת בהלוואות, בעבודה מול בנקים וגורמים פיננסים אחרים.