"האוטובוס המהלך" הינו פרוייקט חינוכי בשיתוף בית הספר עשה חיל.
כחלק מפעילות מטה הזה"ב ושבוע זהירות בדרכים הילדים לומדים בצורה חוויתית "הלכות הולכי רגל".
במסלול האוטובוס צועדים ילדים והורים לכיוון בית הספר כאשר מידי תחנה מצטרפים עוד ועוד תלמידים