בתי הספר של החופש הגדול

בתי הספר של החופש הגדול

תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" מקדמת מענה חינוכי איכותי לתלמידים ולהורים. 
זהו נדבך נוסף בפעילות משרד החינוך לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק המוסד החינוכי כעוגן קהילתי.

התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג' בכל הארץ ומתקיימת ב-20-1 ביולי מידיי שנה.

מועצה מקומית אפרת מקיימת את התכנית בכל בתי הספר היסודיים בעיר:
משלב בתמר, ממ"ד בתמר, חטיבה צעירה אורות עציון ועשה חיל.
התכנית מופעלת על ידי מתנ"ס אפרת.