שנה נוספת בגן חובה:

  • הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה (כולל מכינה), חייבים לבצע גם רישום לבית הספר, וגם למלא "טופס בקשה להשארת תלמיד שנה נוספת בגן חובה". מילוי הטופס משריין עבור הילד מקום בגן ילדים לשנת הלימודים תשפ"ג.
  • קבלת ההחלטה בדבר השארתו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך שבו ההורים הם שותפים משמעותיים מאד, יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן, וגורמים חינוכיים וטיפוליים נוספים המכירים את הילד.
  • לכן, הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו למנהלת הגן לשם תהליך מסודר של התייעצות עם פסיכולוג הגן, קביעת תכנית עבודה ומעקב.
  • מנהלת הגן תתאם עם פסיכולוג הגן הערכה על מנת לקבל את המלצתו.
  • בסיום התהליך על ההורים לקבל החלטה סופית עד ליום חמישי י"ח אייר תשפ"ב 19.5.2021 ולהודיע למחלקת החינוך במייל את החלטתם: האם להשאיר את הילד בגן חובה, או להעלותו לכיתה א'.
  • בשלב זה, תיסגר ההרשמה: הילד יהיה רשום רק לגן או רק לכיתה א', עפ"י ההחלטה הסופית שתתקבל בשיתוף על ידי ההורים ואגף החינוך המאשר את השמתו של הילד לגן חובה (כולל מכינה) / כיתה א'.

מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה