שנה נוספת בגן חובה:

  • הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה (כולל מכינה), חייבים לבצע גם רישום לבית הספר, וגם למלא "טופס בקשה להשארת תלמיד שנה נוספת בגן חובה". מילוי הטופס משריין עבור הילד מקום בגן ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד.
  • קבלת ההחלטה בדבר השארתו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך שבו ההורים הם שותפים משמעותיים מאד, יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן, וגורמים חינוכיים וטיפוליים נוספים המכירים את הילד.
  • לכן, הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו למנהלת הגן לשם תהליך מסודר של התייעצות עם פסיכולוג הגן, קביעת תכנית עבודה ומעקב.
  • מנהלת הגן תתאם עם פסיכולוג הגן הערכה על מנת לקבל את המלצתו.
  • בסיום התהליך על ההורים לקבל החלטה סופית עד יום ראשון  ח סיון 28.5.2023 ולהודיע למחלקת החינוך במייל את החלטתם: האם להשאיר את הילד בגן חובה, או להעלותו לכיתה א'.
  • בשלב זה, תיסגר ההרשמה: הילד יהיה רשום רק לגן או רק לכיתה א', עפ"י ההחלטה הסופית שתתקבל בשיתוף על ידי ההורים ואגף החינוך המאשר את השמתו של הילד לגן חובה (כולל מכינה) / כיתה א'.

מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
יש לאשר את התנאים הבאים
יש לאשר את התנאים הבאים (חובה) שדה חובה
אני מאשר כי: 1. האישור לשנה נוספת הינו אישור עקרוני על בסיס מקום פנוי ולא ניתן לבקש גן ספציפי. השיבוץ בגן לשנה נוספת נתון לשיקול דעתה של המועצה. 2. במידה ולא אגיש את הטופס מהשרות הפסיכולוגי עד ה 28.5 המועצה אינה מחויבת לשמור מקום בגנים. 3. אני מאשר כי ידוע לי שלאחר קבלת האישור להשאר שנה נוספת בגן עלי להרשם באגף החינוך לגנים. (רישום אינטרנטי תחת הטופס רישום מאוחר לגנים). 4. אני מאשר תצפית של פסיכולוג נציג השפ"ח בגן.

Untitled