במגרש 2604 בשכונת התמר נבנה בימים אלו בית כנסת מוקווה לשירות התושבים.