המועצה באפרת רואה חשיבות גדולה בעיסוק בתחום הבטיחות בדרכים.
לעומת המגמה העולה בארץ בכמות הנפגעים בתאונות, אצלנו באפרת ישנה מגמת ירידה של התאונות בתוך אפרת והתאונות מחוץ לאפרת בהן מעורבים תושבים מאפרת.
המועצה שמה דגש רב בחינוך ובהסברה בבטיחות בדרכים בעזרת פעילויות שוטפות המתקיימות בבתי הספר היסודיים והעל- יסודיים ובימי שיא קהילתיים המופקים פעם בשנה לטובת ההסברה בתחום הבטיחות בדרכים וחשיבותה.
בנוסף לכך המועצה משקיעה רבות בתשתיות השונות בעיר לטובת הולכי הרגל והנהגים (מעגלי תנועה, פסי האטה, מעקות בטיחות ועוד)
אנו נמשיך לעסוק בנושא חשוב זה על מנת להפחית את כמות הנפגעים בתאונות הדרכים.

בטיחות באפרת