מאז כניסתה של מצילה לאפרת ב 2004 נכנסו תכניות המניעה וההעצמה אל תוך המסגרות של החינוך הפורמאלי מגני הילדים עד התיכונים. בתחילת עבודת מצילה בחינוך הפורמאלי אופי העבודה התרכז סביב צרכים מקומיים של כל מסגרת לימודית. מתחילת שנת 2014 בשת"פ מחלקות המועצה: חינוך , והשירות הפסיכולוגי נעשה מיפוי יסודי בבתי הספר עם הגורמים המקצועיים: יועצים/ות ומב"סים על התכניות והנושאים המועברים בבתי הספר. בתי ספר שהפעילו תכניות מניעה זכו להמשך ליווי והעצמה תקציבית, ובתי ספר שלא נגעו בתחום קיבלו משב רוח ועידוד להפעלת התכניות במסגרתם. במהלך שנים אלו נוצרה שפה משותפת לכלל מסגרות החינוך הבנויה על תכנית בית ספרית מקיפה חוצה גילאים ושכבות וע"פ נושאי מניעה מובנים מראש.
חידוש נוסף בתכניות החינוך הפורמאלי הוא שילוב נכון של אותן נושאים עם אוכלוסיית התלמידים, ההורים, והצוותים החינוכיים. כל נושא או תוכן שזכה לנגיעה והתייחסות דרך אותם אוכלוסיות מיקוד זכה להטמעה ראויה ונכונה בקהילה.


תוכנית התבגרות בדרך אבות