המלצות והנחיות לבדיקות מקדמיות לפתיחת עסק :
פתיחת עסק עצמאי מלווה בהוצאות כספיות רבות בניהם על מיקום והתאמת המבנה לצורכי העסק. 
ולכן במידה ומדובר בעסק חדש במבנה קיים מומלץ לבדוק את ההיסטוריה של העסק הקודם.
האם לעסק קיימות עברות בניה?האם ישנם צווי סגירה שיפוטיים? בעיות רישוי קודמות וכד'...

באגף ההנדסה במועצה ניתן למצוא מידע על התרים והתניות הקיימות במרחב המבוקש, האם  ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת גודל, תשתיות קיימות, אפשרות להוצאת שולחנות וכסאות למדרכה, בניית ארובה וכיו''ב.

לידיעתכם, במידה והעסק פועל בנכס שאינו תואם את השימוש המותר על פי חוק התכנון והבניה – השימוש בנכס הוא ''שימוש חורג'' על פי החוק. 
במצב זה העלויות גבוהות למדי וההליך הבירוקראטי מורכב. (מידע מדויק על התב"ע החלה על המקום ניתן לקבל באגף תכנון והנדסה) 

תהליך הרישוי כולל בתוכו גורמים שונים שהעבודה מולם באחריות בעל העסק.
לכיבוי אש,משטרת ישראל,  משרד הבריאות , המשרד לאיכות הסביבה ישנם דרישוות שונות למתן האישור ויש לכך השפעה ישירה על העלות הכספית.
בדיקה מקדימה של המקום וכן הדרישות של הגופים השונים יכולה לחסוך עוגמת נפש והוצאה כספית מיותרת. 
בשוק ישנם יועצים ומומחים לרשוי עסקים ובעסקים מסויימים ישנה חובה להשתמש בשירותיהם.
 
המועצה המקומית אפרת תסייע במידת האפשר להקל על התהליך קבלת המידע הקיים ברשותה.