תכנית העצמה למנהיגות הנוער בקהילה מהווה את נקודת השיא של נוער אפרת בתקופת חופשת הקיץ. מטרות התכנית עידוד בני נוער באפרת למעורבות והתנדבות במרחב הקהילתי, תוך כדי העלאת נושא ערכי לדיון ציבורי כמו התמודדות מול תופעת השימוש באלכוהול, הלכידות בחברה הישראלית וכו'. בנוסף למטרות אלו נוער אפרת משיט את בוגרי הנוער השמיניסטים אל החיים אל: השירות הצבאי, מכינות הקד"צ, ישיבות, מדרשות, ש"ש ועוד . כאשר כל מטרות העל הללו מתקיימות באמצעות בניית רפסודות שייט של מתנדבי נוער אפרת, משלב הבמבוקים, החבלים והחביות אל כלי שייט אמיתיים המשיטים את המשתתפים מקצה האחד של הכנרת אל קצהו השני. בתום המשט מתקיימת פרידה מסודרת של השמיניסטים ומעבר אל מטה הצעירים.